1. Kilpailun nimi
POHJOIS-POHJANMAAN AJOKOIRAKERHON VUODEN AJOKOIRA

2. Kilpailun tarkoitus
Kilpailun tarkoituksena on edistää ja innostaa Suomen ajokoiraharrastusta PohjoisPohjanmaalla sekä nostaa ja laajentaa Pohjois-Pohjanmaan Suomen ajokoirien tasoa.

3. Kilpailun palkinto ja palkinnon myöntäjä
Palkintona jaetaan vuosittain Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon vuosikokouksessa Vaasan Myllyn lahjoittama SERTI-pokaali. Lisäksi koiranomistaja saa omakseen pienoismallin pokaalista. Kilpailuaika on kalenterivuosi.

4. Palkinnon myöntämisperusteet
Palkinnon myöntää Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon johtokunta. Koiran omistajan tulee olla Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon jäsen. Vuoden koira määräytyy seuraavan pisteytyksen mukaan:

1. Käyttövalio 10 pistettä
2. Piirinmestaruuskilpailu myös Kettu ja PPAK mestaruuskilpailu
– osallistuminen 2 pistettä
– sijoitus 1 – 6 6-1 pistettä

3. Kilvan valinta myös Kettu
– osallistuminen 3 pistettä
– sijoitus 1 – 6 6-1 pistettä
4. Rodun mestaruuskilpailut
– osallistuminen 3 pistettä
– sijoitus 1-6 6-1 pistettä
5. Kilpa myös Kettu
– osallistuminen 5 pistettä
– sijoitus 1 – 6 6-1 pistettä
6. Muut kokeet
– 1 P 4 pistettä Kettu 1 P 4 pistettä
– 2 P 2 pistettä Kettu 2 P 2 pistettä
– 3 P 1 pistettä Kettu 3 P 1 pistettä
7. Muotovalio 2 pistettä
8. Paras vuosittainen näyttelytulos
– ERI / EH 3 pistettä
– H 1 pistettä
9. ”Voittaja” 3 pistettä

10. Ajokuningas ja Kettukuningas ovat itseoikeutettuja VUODEN KOIRA. Ajokuningas on aina VUODEN KOIRA vaikka samana vuonna olisi tullut myös Kettukuningas.

11. Tasapisteiden sattuessa voittajan ratkaisee kauden korkein tulos

12. Valioarvopisteet hyväksytään vain sinä vuonna, kun ne saavutetaan.

Koiranomistajan tulee itse ilmoittaa kerhon sihteerille kilpailuun vaikuttavat koiransa tulokset 15.1. mennessä.seija.ansamaa@saunalahti.fi

Johtokunta on päivittänyt säännöt 27.5.2012

VUODEN TUOMARIKILPAILUT

1. Kilpailun nimi
POHJOIS-POHJANMAAN AJOKOIRAKERHON VUODEN MIES- JA NAISTUOMARI

2. Kilpailun tarkoitus
Kilpailun tarkoituksena on aktivoida tuomaritehtäviin ja antaa tunnustusta ansioituneille tuomareille.

3. Osanottajat
– ryhmätuomarit
– palkintotuomarit
– kokeen sihteerit
– ylituomarit palkintotuomareina

4. Palkinnot

Kerhon johtokunta hankkii vuosittain jaettavat palkinnot
– I palkinto (arvokas käyttöesine)
– II palkinto

5. Palkinnon myöntämisperusteet
Kerhon johtokunta valitsee ottaen huomioon seuraavat asiat:
– osanottajan tulee olla Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon jäsen
– tuomaripäivien lukumäärä
– ”tuomaritoiminnan laatu ja kennelhengen mukainen käytös”
– tuomaripäiviksi lasketaan ainoastaan varsinaiset koepäivät
– kilpailuaika on kalenterivuosi

Tuomari on itse velvollinen ilmoittamaan tuomaripäivien lukumäärän kerhon sihteerille 15.1. mennessä. Niiden, jotka aikovat osallistua kilpailuun, on täytettävä
vuositiedotteessa oleva ”kilpailukortti” ja lähetettävä se sihteerille määräaikaan mennessä.

NUOREN AJOKOIRAN PALKINTO
Palkitaan nuorin ajokokeissa I palkinnolla palkittu koira.
Tulokset tulee ilmoittaa kirjallisesti kerhon sihteerille 15.01. mennessä

HAUKKUMALJA
Säännöt: Haukkumalja on Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerho ry:n lahjoittama kiertopalkinto. Palkinto luovutetaan Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon mestaruuskilpailussa vuodeksi kerrallaan koiralle, jonka haukkuarvostelun keskiarvo on korkein
ja yhden ajon pituus vähintään 60 min. Saman omistajan saadessa kolme kiinnitystä,
siirtyy palkinto hänen omistukseensa. Tasapisteiden sattuessa ajominuutit ratkaisevat. Mikäli samat minuutit niin nuorempi koira voittaa. (Sääntömuutos 14.5.2007)

VUODEN KETUNPYYTÄJÄ
Säännöt:
1. Kilpailun tarkoituksena on pitää kettukanta kohtuullisena ja turvata näin jäniskannan riittävyys ajokokeiden onnistumiseksi.
2. Parhaat ketunpyytäjät palkitaan seuraavien sääntöjen mukaisesti:
3. Kilpailuun osallistuvien tulee olla Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon jäseniä
4. Kilpailun palkintosija määräytyy pyydettyjen kettujen lukumäärän mukaisesti
5. Saaliin todistamiseksi vaaditaan kahden henkilön- tai metsästysseuran antama
todistus (perheenjäsen ei kelpaa todistajaksi)

6. Kilpailuaika on kalenterivuosi
7. Kilpailussa huomioidaan vain luonnonvaraiset ketut
8. Tulokset tulee ilmoittaa kirjallisesti kerhon sihteerille 15.01. mennessä   ulpu.haarala@gmail.com

KUTSUKILPAILU PERÄMEREN LOHIAJOT
Valintasäännöt: Edellisen vuoden kerhon mestaruuskilpailuista valitaan Perämeren Lohiajoihin paras koiraa, jonka on oltava ilmoittautumishetkellä käyttövalio.
Koiran omistajan tulee toimia Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin alueella ja olla
Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon jäsen. (sääntölisäys 15.8.96/ 20.10.2012)

ILLINSAAREN MALJA
Palkinnosta kilpailevat Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerho ry:n Suomenajokoirien
kasvat¬tajajäsenet kalenterivuosittain. Säännöt:
1. Kiertopalkinto annetaan vuodeksi haltuun Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon
jäsenelle, jonka kasvattama koira on kalenterivuoden aikana saanut korkeimman
pistemäärän, parhaan tuloksen. Tässä kilpailussa ei oteta huomioon kahden viikon
kokeen tulosta.
2. Jos useammalla koiralla on sama pistemäärä, niin paremmuus ratkaistaan seuraavassa järjestyksessä:
– sulan kelin tulos on parempi
– nuorempi koira voitta
3. Palkinnon saa omakseen kerhon jäsen, jonka kasvattamat koirat ovat voittaneet
palkinnon kolme kertaa. Koirien pitää olla vähintään kahdesta pentueesta.
4. Palkinnon saaja kaiverruttaa palkintoon vuosittain vuosiluvun, oman nimensä,
koiran nimen ja rekisterinumeron, pistemäärän sekä koiran omistajan nimen.

esim. 2004 Matti Meikäläinen
Karu SF 12345/86, 93.26 L/P
om. Pekka Pietikäinen
Oulussa maaliskuun 13. pnä 2004

Lahjoittaja: TAPANI SIPILÄ
(Sääntömuutos 14.5.2007)

ISOSYÖTE MALJA
Palkinnosta kilpailevat Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerho ry:n jäsenten koirat kalenterivuosittain. Säännöt:
1. Kiertopalkinto annetaan vuodeksi haltuun koiran omistajalle, jonka suomenajokoira on saanut ajokokeissa kalenterivuoden aikana korkeimman pistemäärän
koetuloksen. Tässä kilpailussa ei oteta huomioon kahden viikon kokeen tulosta.

2. Josuseammalla koirallaonsamapistemäärä,niinparemmuusratkaistaanseuraavasti:
– sulan kelin tulos on parempi
– nuoremman koiran tulos on parempi
3. Palkinnon saa omakseen koiran omistaja, jonka koirat ovat voittaneet palkinnon
kolme kertaa. Koiran omistajan tulee olla kerhon jäsen voittaessaan palkinnon.
4. Palkinnon saaja kaiverruttaa palkintoon vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron sekä pistemäärän.
esim. 1988 xx xx Kamu SF 5678/84 VL 82.164 p
Oulussa maaliskuun 1.päivänä 1988
Lahjoittajat:
ISOSYÖTE OY ARVO SUUTARINEN
(Sääntömuutos 14.5.2007)

KUTSUKILPAILUT “KALAKUKKOAJOT”
Kerhon edustajaksi Kalakukkoajoihin pääsee kerhon mestaruuskilpailuissa toiseksi
(2.) parhaaksi sijoittunut koira, jolla on käyttövalion arvo. Mikäli käyttövalion arvoa omaavaa koiraa ei löydy, edustaa kerhoa parhaiten menestynyt ”valioton” koira järjestäjän näin salliessa. Kokeeseen osallistutaan edellisen vuoden tuloksen perusteella. Koiran omistajan tulee toimia Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin alueella ja olla Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon jäsen. (Sääntömuutos 20.10.2012)

REHELLISEN KOIRAN PALKINTO
Säännöt
1. Kiertopalkinto annetaan vuodeksi haltuun Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon
jäsenelle, jonka suomenajokoira, jota ei ole rangaistu jäniksenajokokeissa koskaan.
2. Kilpailuun saavat osallistua 4-vuotta ja sitä vanhemmat koirat. Ajettuna 1. palkinto kuluneelta kaudelta. Koiraa ei ole rangaistu koskaan.
3. Paremmuus ratkaistaan seuraavassa järjestyksessä:
– vanhempi koira voittaa
– lumen tulos on parempi
4. Palkinnon saaja kaiverruttaa palkintoon vuosittain vuosiluvun, koiran nimen ja
rekisterinumeron, pistemäärän ja omistajan nimen.
5. Palkinnon saa omakseen se koiran omistaja, joka saa kolme kiinnitystä.
Raahessa kesäkuun 13. pnä 1993
(Säännöt tarkennettu 25.5.2012)
KARTOSKAKERHO

VANHIN PALKITTU KOIRA
Palkinnon saa koira, joka ajaessaan voittajaluokan 1. palkinnon arvoisen tuloksen,
on kilpailuhetkellä vanhin. Mikäli sama omistaja saa pytyn kolmannen kerran haltuunsa, jää kiertopalkinto hänelle.

KUTSUKILPAILU ”KOLMEN PIIRIN OTTELU”
Kilpailuun osallistuu kolme parasta koiraa kerhon mestaruuskokeista, jotka jäävät Lohiajojen ulkopuolelle. Järjestävällä paikkakunnnalla on oikeus nimetä oman
paikkakuntansa edustaja, joka sisästyy säännöissä mainittuun kolmeen osallistujaan. Koiran omistajan tulee toimia Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin alueella ja
olla Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon jäsen.
(Sääntömuutos 25.5.2012/ 20.10.2012)
Jokainen palkinnon saaja kaiverruttaa kiertopalkintoon tiedot omakustanteisesti
ja huolehtii, että palkinto on palautettu viimeistään Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon vuosikokoukseen mennessä.

Johtokunta on kokouksessaan 3.11.1996 kirjannut seuraavan päätöksen:
Johtokunta päätti, että tästä vuodesta eteenpäin sama koira ei voi edustaa kerhoa
kahta kertaa saman vuoden aikana.
Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan Nuorten Kilpaan tai Naisten Kilpaan niin
ilmoittauduthan kerhon sihteerille. Naisten Kilvan edustajan valitsee johtokunta.
Nuorten Kilpaan edustajan valitsee kennelpiiri.

MUISTATHAN ilmoittaa koirasi tulokset sekä valionarvot 15.1.2019 mennessä kerhon sihteerille! seija.ansamaa@saunalahti.fi